info@webbuildingfirm.com +31 (0)6 220 499 35

WordPress

[:nl]Wij lossen al je fouten in WordPress op.
Wordpress is het meest gebruikte CMS in de wereld.
Niet alleen groeit het aantal websites gemaakt in WordPress snel.
Ook het aantal multinationals dat overstapt op WordPress blijft groeien.
Een lijstje van gerenommeerde organisaties met een WordPress website:

 • Rolling Stones
 • BT (British Telecom)
 • CIO.gov
 • National Geographic
 • Nokia

WordPress is makkelijk in gebruik

Feit dat WordPress open source is en gratis kan gebruikt worden speelt hierin een grote rol.
Een andere belangrijke reden dat WordPress zo populair is, is te wijten aan het gebruiksgemak van WordPress.
Wordpress zorgt ervoor dat je geen programmeerkennis nodig hebt om je website te beheren.

Voor veel particulieren en kleine bedrijven is dat ontzettend belangrijk.
Eens je website is ontworpen hoef je in principe nooit meer terug aan te kloppen bij “derden” om je site te onderhouden.
En die vrijheid is heel erg belangrijk.

WordPress fouten

WordPress is echter ook niet perfect.
Zeker als je alles zelf van “scratch” af aan gaat uitvinden om een eigen website in WordPress te bouwen,
kan je nog wel eens op WordPress fouten of problemen botsen.

Soms zijn het kleine dingen die erg moeilijk lijken, soms ingewikkelde
aanpassingen op vlak van CSS of PHP code.

WordPress fouten oplossen

Als WordPress experts bieden wij graag onze expertise aan om al jouw WordPress fouten en/of vragen op te lossen.
Als betaalbare webdesigner doen we ook hier een unieke stap op vlak van betaalbaarheid.
Dit doen we door de oplossingen niet per uur maar per oplossing te berekenen.
Je weet dus op voorhand de totaalprijs voor de oplossing van jouw WordPress probleem.

button

 

 

WordPress fouten, vragen en problemen die wij voor je kunnen oplossen:

 • WordPress errors oplossen
 • Aanpassen van WordPress Theme
 • Aanmaken van child theme
 • Oplossen van WordPress theme CSS issues
 • Oplossen van plugin fouten
 • Installeren en instellen van WordPress
 • Installeren van WordPress via FTP
 • Veilige WordPress update
 • Veilige WordPress Theme update
 • Veilige plugin update
 • Installeren van WordPress theme
 • Installeren van WordPress theme en instellen zoals de demo
 • Installeren van plugin
 • Aanpassen van een plugin
 • Oplossen van WordPress Theme of lay-out problemen
 • Verhuizen van je website naar een nieuwe webhoster
 • Backup maken van je website
 • Terugzetten van een backup van je website
 • Aanpassen van je WordPress theme voor een betere ranking in Google
 • Installeren van Social Media Icons
 • Je website koppelen aan je social media (Facebook, Twitter, instagram)
 • Beveiligen van je website
 • Website optimaliseren voor zoekmachines
 • Website Mobile Friendly maken
 • PSD naar WordPress conversie
 • Instellen van je metakeywords
 • Je website sneller laten laden
 • Instellen van caching
 • Oplossen van alle CSS problemen
 • Oplossen van alle PHP problemen
 • Installeren van WOOcommerce (zodat je een webwinkel hebt)
 • Installeren en instellen van je slider
 • Handtekening in je footer zetten

button[:en]

We are WordPress experts

We develop all our websites in WordPress, a, in the meantime, widely developed CMS.

This has the following advantages:
• All websites are technically prepared for being found easily in search engines.
• All websites are perfectly readable on all screens and platforms
• We teach you how to maintain your website yourself
• We update frequently so that your website remains relevant and still readable

Most used CMS worldwide

WordPress is the most used CMS in the world.

Not only the number of websites made in WordPress increases rapidly, but the number of multinationals that make the transition to WordPress keeps growing.

A list of renowned organisations with a WordPress website:
• Rolling Stones
• BT (British Telecom)
• CIO.gov
• National Geographic
• Nokia

WordPress is easy to use

The fact that WordPress is open source and can be used for free plays a large role here.
Another important reason why WordPress is popular is due to the ease of use of WordPress.
WordPress ensures that you don’t need any programming knowledge in order to manage a website.
For many individuals and small companies, this is extremely important.
Once your website has been designed, in principle you never need to reach out to “third parties” for maintaining your website again.
And this freedom is very important.

WordPress errors

WordPress, however, is also not perfect.
Certainly if you are going to find out everything from scratch by yourself in order to build you own website in WordPress, you can bump into WordPress errors or problems.
Sometimes, it is the small things that seem to be very difficult, sometimes complicated modifications regarding CSS or PHP code.

Fixing WordPress errors

As WordPress experts, we gladly offer our expertise in order to fix all your WordPress errors and/or questions.
As affordable web designer, we also make a unique step with regard to affordability.
We do this by charging for solutions not per hour but per solution.
You know thus in advance the total price for the solution to your WordPress problem.

WordPress errors, questions and problems that we can fix for you:

• Fixing WordPress errors
• Modifying WordPress Theme
• Creating child theme
• Solving WordPress theme CSS issues
• Solving plugin errors
• Installing and configuring WordPress
• Installing WordPress via FTP
• Secure WordPress update
• Secure WordPress Theme update
• Secure plugin update
• Installing WordPress theme
• Installing WordPress theme and configuring as in demo
• Installing plugin
• Modifying a plugin
• Solving WordPress Theme or layout problems
• Moving your website to a new web host
• Making a backup of your website
• Restoring a backup of your website
• Modifying your WordPress theme for a better ranking in Google
• Installing Social Media icons
• Connecting your website to your social media (Facebook, Twitter, Instagram)
• Securing your website
• Optimising website for search engines
• Making website mobile-friendly
• PSD to WordPress conversion
• Configuring your meta keywords
• Making your website load faster
• Configuring caching
• Solving all CSS problems
• Solving all PHP problems
• Configuring WOOcommerce (so that you have a webshop)
• Installing and configuring your slider
• Placing a signature in your footer[:]